အေမရိကန္ႏွင့္ျမန္မာ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား

Agricultural Sectors Achievements through Bilateral Engagements

ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။      ။ ႏွစ္သစ္အတြင္းေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေဆာ္ၾသျခင္းႏွင့္အတူ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးမာစီရယ္လ္သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရွိလာေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အထိမ္းအမွတ္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတုိ႔၏ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ အတြင္းမွ မိတ္ဖက္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကုိ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ၌ ၎၏ေနအိမ္သုိ႔ ဖိတ္ၾကား ဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။

ယင္းအခမ္းအနားသုိ႔ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာတင္ထြဋ္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေဆြလင္း၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာက်င္က်င္ဝင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းသုိက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဂ်ဳံတင္သြင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မုန္႔လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေကာ္ဖီအသင္း၊ အေမရိကန္ဂ်ဳံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ Winrock International တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဧည့္သည္ေတာ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

“နက္ရႈိင္းတဲ့ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ ဆက္ဆံေရးကတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႀကိတ္ခြဲ လုပ္ငန္းနဲ႔ မုန္႔လုပ္ငန္းေတြမွာ အေမရိကန္ဂ်ဳံလုိမ်ဳိး အဆင့္ျမင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြ ပုိမုိထည့္ဝင္သုံးစြဲလာ ေနတာကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႔ေနရပါၿပီ။ ဒီလုိမ်ဳိး မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးေတြကတစ္ဆင့္ စားသုံးသူေတြအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေကာ္ဖီဆုိင္နဲ႔ မုန္႔ဆုိင္ေတြတင္မကပါဘူး တန္ဖုိးျမွင့္ထုတ္ကုန္ေတြ ထုတ္လုပ္ၿပီး လက္လီအေရာင္းဆုိင္ေတြမွာ စားသုံးသူေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာအမ်ားႀကီးရွိေအာင္ လုပ္ေပးေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြလည္း အမ်ားႀကီးျမင္ေတြ႔ေနရပါၿပီ။ ဒါေတြတင္မကပါဘူး၊ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖဳိးေရးေအဂ်င္စီနဲ႔ လုပ္ကြက္ငယ္ေကာ္ဖီေတာင္သူေတြ၊ စုိက္ပ်ဳိးစီးပြားက႑က ပုဂၢဳိလ္ေတြနဲ႔ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ပုိအားေကာင္းလာၿပီး ျမန္မာ့ေကာ္ဖီေတြ ကမာၻတစ္ဝန္းကုိေတာင္ တင္ပုိ႔ေနႏုိင္ပါၿပီ။ ဒီလမ္းေၾကာင္းဟာ ဆက္ၿပီး တုိးတက္ေနမွာျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအေပၚလည္းေကာင္းက်ဳိးတစ္ခု သက္ေရာက္ ေစမွာျဖစ္သလုိ၊ လူတုိင္းအတြက္ ဝင္ေငြေတြတုိးေစဖုိ႔ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ပုိၿပီးေဖာ္ေဆာင္ ဖန္တီးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သံအမတ္ႀကီး မာစီရယ္လ္က ေျပာပါသည္။

အေမရိကန္ဂ်ဳံမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အသင့္ထုပ္ပုိးထားသည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေရာင္းခ်ေနမႈမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခေဒၚလာ ၁၈၄ သန္း တန္ဖုိးရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၂၇၂ သန္း ေက်ာ္တန္ဖုိးအထိ တုိးလာေနခဲ့ပါသည္။ အလားတူစြာပင္ အေမရိကန္ဂ်ဳံမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းမႈမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာေလးသန္း တန္ဖုိးနီးပါးအထိ တုိးလာခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသုိ႔ ျမန္မာ့ေကာ္ဖီ တင္ပုိ႔မႈ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၅၄ တန္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၈၀ အထိ တုိးျမွင့္တင္ပုိ႔ႏုိင္ရန္လည္း ေကာ္ဖီအသင္းႀကီး ကလ်ာထားပါသည္။ Winrock International အဖြဲ႔၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတကာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးေအဂ်င္စီ၏ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Farmer to Farmer အစီအစဥ္၏ ျပည္သူမွ-ျပည္သူသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈအစီအစဥ္၏ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖဳိးေရး အစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ ကုန္စည္တန္ဖုိးျမွင့္ကြင္းဆက္စီမံကိန္းတုိ႔၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာသည္ အေမရိကန္ေစ်းကြက္အတြင္း ပါဝင္ကစားသူျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ ေကာ္ဖီစုိက္ပ်ဳိးရာ ထြန္းသစ္စေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ေျမပုံေပၚတြင္ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑အတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားက ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကုိ ျပသေနပါသည္။

တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကုိ အေမရိကန္ဂ်ဳံႏွင့္ ျမန္မာ့ေကာ္ဖီတုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ခင္းက်င္း ျပသထားသည့္ အရသာရွိေသာစားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။

###